Kleine groepen

SAMEN – JEZUS - DELEN

Kleine groepen bestaan uit mensen die regelmatig samenkomen om:

  • Relatie aan te gaan door elkaar te leren kennen
    en elkaar te leren steunen (samen)
  • Geestelijk te groeien door samen te leren
    en samen te bidden (Jezus)
  • Van betekenis te zijn voor elkaar, door de gemeente,
    de samenleving en elkaar te dienen (delen)

HUISGROEPEN
Deze komen samen bij mensen thuis (minimaal 1 keer per 3 weken) om samen Jezus te delen;
Hem centraal te stellen, Hem te zoeken en ook elkaars leven te delen, in een HUISelijke sfeer.

TAAKGROEPEN
Taakgroepen voeren samen een bepaalde TAAK binnen de gemeente uit.
Denk bijvoorbeeld aan onze 'Immanuël band', die wekelijks samenkomt voor repetitie, aanbidding en gebed.

THEMAGROEPEN
Naast huis- en taakgroepen hebben we ook themagroepen.
Themagroepen komen voor een bepaalde tijd samen om een bepaald THEMA met elkaar te delen.