Kleine groepen

SAMEN – JEZUS - DELEN

Een kleine groep bestaat uit een groep mensen die regelmatig samenkomen om:

  • Relatie aan te gaan door elkaar te leren kennen en elkaar te leren steunen (samen)
  • Geestelijk te groeien door samen te leren en samen te bidden (Jezus)
  • Van betekenis te zijn voor elkaar door elkaar, de gemeente en de samenleving te dienen (delen)

 

HUISGROEP
Deze komt samen in huizen (minimaal 1 x per 3 weken) om samen Jezus te delen d.m.v. Hem centraal te stellen, Hem te zoeken en elkaars leven te delen

TAAKGROEP
Een TAAK-groep is een groep die samen een taak binnen de gemeente uitvoert.

THEMAGROEP 
Naast HUIS- en TAAK- groepen hebben we ook THEMA groepen. Dit is een groep die voor een bepaalde tijd samenkomt om een bepaald THEMA te delen met elkaar.