Wekelijks zijn vrijwilligers van de kerk en omgeving bezig met de verbouwing.

Om dit te bekostigen zijn we afhankelijk van
de vrijwillige bijdragen.

We stellen uw bijdrage zeer op prijs.

Bij voorbaat dank hiervoor!

Bankrekeningnr.:
NL30 RABO 0351 7090 02

Onze kerk is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

De evangelische gemeente Immanuël is een eigentijdse en groeiende kerk in de stad Winschoten. Jonge gezinnen, tieners, maar ook ouderen vinden, vanuit de stad en de regio, hun weg naar de evangelische gemeente. Gasten (met of zonder kerkelijke achtergrond) spreken over blijde, duidelijke en betekenisvolle diensten met een persoonlijke en ontspannen sfeer. Vaak reden om nog eens te komen. Mensen die deel zijn van de gemeente ervaren de evangelische gemeente als een groot gezin waarbij er aandacht en zorg voor elkaar is. Je wordt er geholpen te groeien in je geloof, maar ook om dienstbaar te zijn aan de samenleving.